Tüketimin faturalandırılması

Tüketimin faturalandırılması

 • 1. Fatura sayfası

  Faturanın birinci sayfasında en önemli bilgiler yer alır: ödenecek fatura tutarı (ek ödeme) veya abone alacağı, yapılmış ödemeler, tüketilen enerji bedelleri, diğer alacak bakiyeleri/ödemeler ve gelecek dönem için aylık taksit tutarları.
  1. Fatura sayfası
  Fatura adresi
  Fatura adresi
  Fatura sahibinin adresi, enerjinin tedarik edildiği adresle farklılık gösterebilir.
  Sözleşme hesabı
  Sözleşme hesabı
  ENTEGA sözleşme hesap numarası, müşteri numarası yerine kullanılır. Aboneye ait enerji tedarik sözleşmeleri bu numaranın altında kaydedilir. ENTEGA'ya bir şey sormak istediğinizde, sözleşme hesap numaranızı hazırda bulundurunuz.
  Tüketim yeri
  Tüketim yeri
  Enerjinin tedarik edilmiş olduğu adresi bildirir.
  Enerji dönüşümü işletmesi
  Enerji dönüşümü işletmesi
  Kısa bir süre önce ENTEGA, Almanya'daki ilk şirketlerden biri olarak, TÜV SÜD enstitüsünün „Enerji Dönüşümü alanında Öncü“ („Wegbereiter der Energiewende“) sertifikasını elde etti. ENTEGA'nın enerji dönüşümü gereksinimlerini yüksek düzeyde yerine getirdiği, bununla teyit edilmiş oldu. Bu alandaki çalışmalarımız için şunlar örnek verilebilir: yenilebilir enerji portföyümüzün gün be gün genişletilmesi, Windpark Global Tech I rüzgar santralına iştirakımız veya tüm solar elektrik ürün gamımız.
  Hesap periyodu
  Hesap periyodu
  Faturanın dikkate aldığı dönemi bildirir.
  Abone alacağı
  Abone alacağı
  Ödenmiş aylık taksitlerin düşülmesi sonrası, enerji ücretlerinden oluşur. Diğer bedeller/alacak bakiyeleri oluşmuş olması durumunda, bunlar ayrıca faturaya yansıtılır.
  Enerji bedeli
  Enerji bedeli
  Fatura dönemi dahilinde tüketilen enerji karşılığında oluşan bedel.
  Ödemeler
  Ödemeler
  Halihazırda ödenmiş bulunan aylık taksitlerin toplamı.
  Yeni aylık taksit tutarı
  Yeni aylık taksit tutarı
  Aylık taksit tutarının, gerçek tüketime mümkün olduğunca yakın tutulması hedeflenir. Aylık taksit, tüketilen enerjinin ortalama değeri baz alınarak hesaplanır.
  Diğer abone alacakları
  Diğer abone alacakları
  Burada, herhangi bir talep grubuna (aylık taksit, fatura vs.) girmeyen yapılan ödemelerin, ödenmemiş alacak bakiyesinin ve tarifeye bağlı indirimlerin (örn. birden fazla sözleşmenin ortak faturalandırılması) toplamını görebilirsiniz.
  DE12XXXXXXXXXXXXXX1234
  IBAN
  Abone alacağınızı yatırdığımız veya geri kalan bedeli çektiğimiz banka hesabınız. Güvenliğiniz için, IBAN numaranızın yalnızca ülke kodu, kontrol rakamı ve son dört hanesi görüntülenir.
  Download

 • 2. Fatura sayfası

  Bu sayfada, tüketiminiz ve ENTEGA hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  2. Fatura sayfası
  Sözleşme hesabı
  Sözleşme hesabı
  ENTEGA sözleşme hesap numarası, müşteri numarası yerine kullanılır. Aboneye ait enerji tedarik sözleşmeleri bu numaranın altında kaydedilir. ENTEGA'ya bir şey sormak istediğinizde, sözleşme hesap numaranızı hazırda bulundurunuz.
  Sayaç numarası
  Sayaç numarası
  Enerji tüketiminiz, bir veya birden fazla sayaç tarafından ölçülür. Sayaç numarası, sayacın kesin bir şekilde tanımlanabilmesini sağlar.
  Tüketim bilançosu
  Tüketim bilançosu
  Burada, geçmiş dönem değerleri ile karşılaştırılan güncel enerji tüketiminizi görebilirsiniz. Elektronik cihazların değiştirilmesi, hanedeki kişi sayısının artması veya ılımlı geçen kış sonucu evi ısıtma ihtiyacının azalması gibi durumlar, değişikliklere yol açabilir.
  Referans değerler
  Referans değerler
  Tüketiminiz, burada görüntülenen ortalama tüketim değerlerinin üzerindeyse, hanenizde tasarruf sağlayabileceğiniz olanaklar olabilir.
  'CO2 emisyonunu azaltma' hesaplama
  'CO2 emisyonunu azaltma' hesaplama
  Almanya'da ortalama kilowatt-saat başına CO2 salımı bilgilerini, „Elektrik üretiminin çevresel etkileri“ başlığı altındaki „Elektrik karması“ bölümünde bulabilirsiniz. Bu değeri (gramı olarak verilir), elektrik tüketiminiz ile çarptığınızda CO2 emisyonu azaltma değerinizi elde edersiniz.
  Download

 • 3. Fatura sayfası

  Bu sayfada sözleşmelerinizin özetini ve elektrik tüketiminiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  3. Fatura sayfası
  Tek bakışta sözleşmeleriniz
  Tek bakışta sözleşmeleriniz
  Burada, abonesi olduğunuz tarifeler ile ilgili en önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.
  Sayaç numarası
  Sayaç numarası
  Enerji tüketiminiz, bir veya birden fazla sayaç tarafından ölçülür. Sayaç numarası, sayacın kesin bir şekilde tanımlanabilmesini sağlar.
  Periyot
  Periyot
  Burada bildirilen periyotlar, hesaplamada baz alınır. Bu periyotlar, örn. tarife değişikliklerinde, fiyat düzenlemelerinde veya sayacın değiştirilmesinde belirlenir.
  Sayaç endeksi, eski
  Sayaç endeksi, eski
  Burada, son enerji tüketim faturanızda belirlenen sayaç endeksi yer alır.
  Tüketim (kWh)
  Tüketim (kWh)
  Elektrik tüketim miktarınız, Kilowatt-saat (kWh) birimi kullanarak ölçülür. Örneklendirmek gerekirse: Saç kurutma makinenizin çalışma gücü 1.000 Watt (bu eşdeğerdir: 1 Kilowatt) ise ve bir saat açık tutulduğunda, 1 Kilowatt-saat elektrik tüketmiş olur.
  Birim fiyatı
  Birim fiyatı
  Birim fiyatı, enerjide tüketilen Kilowatt-saat (kWh) başına oluşan, içme suyundaysa metreküp (m3) başına oluşan fiyattan oluşur. Birim fiyatının yüksekliği, abone olunan ilgili tarifeye göre belirlenir.
  Baz fiyat
  Baz fiyat
  Baz fiyat, enerjinin devamlı kullanılabilir olmasının sağlanmasını sağlayan fiyattır ve enerjinin temini, sağlanması, bakım çalışmaları, ölçüm donanımlarının değiştirilmesi gibi sabit giderleri karşılar. Baz fiyat günlük hesaplanır. Bu yüzden birkaç satır halinde sıralandırılabilir. Abone yalnızca gerçekten oluşan bedelleri öder.
  Yeni müşteri avantajı 'baz fiyat muafiyeti'
  Yeni müşteri avantajı 'baz fiyat muafiyeti'
  Baz fiyat muafiyeti, geçerli olduğu dönem dahilinde, ilgili periyot için günü gününe dikkate alınır. Hesap periyodunun geri kalan kısmı için, yıllık baz fiyat belli bir oranda net tutar olarak faturaya eklenir.
  Yeni müşteri avantajı 'para hediyesi'
  Yeni müşteri avantajı 'para hediyesi'
  Para hediyesi, net tutar olarak faturanıza işlenir ve (net) fatura tutarından düşürülür.
  Yeni müşteri avantajı 'hediye kWh miktarı'
  Yeni müşteri avantajı 'hediye kWh miktarı'
  Hediye kWh miktarının (net) birim fiyatı ile çarpılması ile, (net) fatura tutarından düşülecek meblağ elde edilir.
  Arkadaşlarına öner 'para hediyesi'
  Arkadaşlarına öner 'para hediyesi'
  Arkadaşlarına öner 'para hediyesi'ne hak kazandığınızda, bize geçmesine başarılı bir şekilde vesile olduğunuz arkadaş sayınız bildirilir ve bunun sonucu hak kazandığınız 'para hediyesi', net olarak, (net) fatura tutarından düşürülür.
  Elektrik tarifeniz
  Elektrik tarifeniz
  Burada, ENTEGA elektrik tarifenizin adını bulabilirsiniz.
  Download

 • 4. Fatura sayfası

  Bu sayfada, gaz ve su tüketiminiz ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.
  4. Fatura sayfası
  Sayaç numarası
  Sayaç numarası
  Enerji tüketiminiz, bir veya birden fazla sayaç tarafından ölçülür. Sayaç numarası, sayacın kesin bir şekilde tanımlanabilmesini sağlar.
  Periyot
  Periyot
  Burada bildirilen periyotlar, hesaplamada baz alınır. Bu periyotlar, örn. tarife değişikliklerinde, fiyat düzenlemelerinde veya sayacın değiştirilmesinde belirlenir.
  Sayaç endeksi, eski
  Sayaç endeksi, eski
  Burada, son enerji tüketim faturanızda belirlenen sayaç endeksi yer alır.
  Tüketim/Dönüştürme faktörü/Tüketim, gaz
  Tüketim/Dönüştürme faktörü/Tüketim, gaz
  Doğalgaz sayacınız, sayaçtan kaç metreküp (m3) doğalgazın aktarılmış olduğunu (tüketimi) gösterir. Dönüştürme faktörü yardımıyla bu değer, kilowatt-saatine (kWh) dönüştürülür. Kilowatt-saati, enerji için kullanılan standart birimdir. Kullanılan dönüştürme faktörü her zaman aynı değildir. Basınç, hava basıncı, sıcaklık ve yükseklik bölgeleri, faktör değerini etkiler. Genelde 10 ila 12 arasındadır.
  Gaz tarifeniz
  Gaz tarifeniz
  Burada, ENTEGA gaz tarifenizin adını bulabilirsiniz.
  Su tarifeniz
  Su tarifeniz
  Burada, ENTEGA su tarifenizin adını bulabilirsiniz.
  Baz fiyat
  Baz fiyat
  Baz fiyat, enerjinin devamlı kullanılabilir olmasının sağlanmasını sağlayan fiyattır ve enerjinin temini, sağlanması, bakım çalışmaları, ölçüm donanımlarının değiştirilmesi gibi sabit giderleri karşılar. Baz fiyat günlük hesaplanır. Bu yüzden birkaç satır halinde sıralandırılabilir. Abone yalnızca gerçekten oluşan bedelleri öder.
  Birim fiyatı
  Birim fiyatı
  Birim fiyatı, enerjide tüketilen Kilowatt-saat (kWh) başına oluşan, içme suyundaysa metreküp (m3) başına oluşan fiyattan oluşur. Birim fiyatının yüksekliği, abone olunan ilgili tarifeye göre belirlenir.
  Tüketim, su
  Tüketim, su
  Su sayacınız, sayaçtan kaç metreküp (m3) suyun aktarılmış olduğunu gösterir. Metreküp (m3), su tüketimi ölçümlerinde kullanılan standart birimdir.
  Yeni müşteri avantajı 'para hediyesi'
  Yeni müşteri avantajı 'para hediyesi'
  Para hediyesi, net tutar olarak faturanıza işlenir ve (net) fatura tutarından düşürülür.
  Yeni müşteri avantajı 'hediye kWh miktarı'
  Yeni müşteri avantajı 'hediye kWh miktarı'
  Hediye kWh miktarının (net) birim fiyatı ile çarpılması ile, (net) fatura tutarından düşülecek meblağ elde edilir.
  Hesaplama fiyatı, Qn 2,5 sayaç
  Hesaplama fiyatı, Qn 2,5 sayaç
  Hesaplama fiyatı, içme suyunun devamlı kullanılabilir olmasının sağlanmasını sağlayan fiyattır ve enerjinin temini, sağlanması, bakım çalışmaları, ölçüm donanımlarının değiştirilmesi gibi sabit giderleri karşılar. İçme fiyatı günü gününe hesaplanır. Bu yüzden birkaç satır halinde sıralandırılabilir. Abone yalnızca gerçekten oluşan bedelleri öder. Fiyatın yüksekliği, su sayacının anma debisine (Qn [m3/h]) göre belirlenir.
  Download

 • 5. Fatura sayfası

  Bu sayfada, bedel ve ücretlerin özetini, enerji fiyatlarının ihtiva ettiği harç ve kesintiler ve de bir sonraki dönem aylık taksit tutarlarınız ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  5. Fatura sayfası
  Fatura tutarının bileşenleri
  Fatura tutarının bileşenleri
  Burada, enerji giderlerinizin toplu özetini ve indirimleriniz, yaptığınız ödemeler ve diğer ödemeler/alacak bakiyeniz ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.
  Harç ve kesintiler
  Harç ve kesintiler
  Harç ve kesintiler, devlet tarafından belirlenir ve enerji ücretlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Burada, tam listelenmiş hali görebilirsiniz.
  Lisans harcı
  Lisans harcı
  Şebeke sağlayıcılar, örn. elektrik veya gaz hatları döşeyebilmek için, devlete lisans harcı öderler. Şebeke sağlayıcıları bu giderleri, elektrik veya gaz sunucularına devrederler.
  Sayım noktası tanımı
  Sayım noktası tanımı
  Her elektrik veya gaz sayacı, özel bir sayım noktası tanımlamasına sahiptir. Bu sayede tüm Almanya genelinde kesin bir şekilde tanımlanabilmektedir.
  Ölçüm noktası işletmesi
  Ölçüm noktası işletmesi
  Ölçüm noktası işletmesi, elektrik ve gaz sayaçlarının kurulum ve bakım işleriyle ilgilenir.
  Ölçüm
  Ölçüm
  Ölçüm, sayaç verilerinin saptanması, işlenmesi ve sunulması işlemlerini kapsar. Bu işlemlerin ücreti, yerel ölçüm noktası şirketi tarafından bize faturalandırılır.
  Şebeke erişimi
  Şebeke erişimi
  Elektrik ve gaz şebekesine erişim, Almanya Ulusal Şebeke Kurumu (Bundesnetzagentur) tarafından düzenlenir. Bu kurum, şebeke işletmecilerinin veya sahiplerinin şebekelerini, mağduriyet oluşturmadan veya öncelik vermeden, herkese açık tutmalarına dikkat etmektedir.
  Yeni aylık taksit planı
  Yeni aylık taksit planı
  Aylık taksit tutarının, gerçek tüketime mümkün olduğunca yakın tutulması hedeflenir. Aylık taksit, tüketilen enerjinin ortalama değeri baz alınarak hesaplanır.
  Aylık taksit tarihleri
  Aylık taksit tarihleri
  Bu tarihlere kadar aylık taksitlerinizi ödemiş olmanızı rica etmekteyiz. Lütfen ödemenizi vaktinde gerçekleştiriniz veya doğrudan otomatik ödeme talimatının rahatlığından faydalanınız. Bu tarihlerde size ayriyeten fatura gönderilmez.
  DE12XXXXXXXXXXXXXX1234
  Abone alacağınızı yatırdığımız veya geri kalan bedeli çektiğimiz banka hesabınız. Güvenliğiniz için, IBAN numaranızın yalnızca ülke kodu, kontrol rakamı ve son dört hanesi görüntülenir.
  Download

 • 6. Fatura sayfası

  Bu sayfada, diğer ödemeler/alacak bakiyeniz ile ilgili bilgiler ve önemli fatura terimlerinin kısa açıklamalarını bulabilirsiniz.
  6. Fatura sayfası
  Diğer ödemeler/akonto ödemeli aalacak bakiyeniz
  Diğer ödemeler/akonto ödemeli aalacak bakiyeniz
  Burada, herhangi bir talep grubuna (aylık taksit, fatura vs.) girmeyen yapılan ödemelerin, ödenmemiş alacak bakiyesinin veya henüz ödenmemiş borçların toplamını görebilirsiniz.
  Download